Hoe?

   
 


 

 

Waama

Een plaat voor Waama

Help Waama

=> Waarom?

=> Hoe?

=> Vertrouwen

=> Medische lijst

Benefietconcert 2008

Contact

 


     
 

Niets is eenvoudiger:
Door een gift over te maken (zelfs een heel kleine som is een grote hulp) op rekeningnummer:
651-2406623-59
op naam van het Waama-project.

Dit zijn de gegevens die u nodig hebt, indien u een storting doet vanuit het buitenland:
IBAN: BE 84 6512 4066 2359
BIC of SWIFT: KEYTBEBB

Door een doorlopende opdracht te geven (bijv. een regelmatige bijdrage voor het salaris van de vroedvrouw) op  hetzelfde rekeningnummer.

U kiest het project dat u wenst te steunen door uw gift te storten met de vermelding:

TOIL (toiletten)
DISP (medicamenten, sterilisator en medisch materiaal)
EDUC (onderwijsmateriaal) 
SV (salaris vroedvrouw).

Regelmatig wordt het ingezamelde geld integraal gestort op een rekening van de National Microfinance Bank (NMB) in Katesh op naam van de ‘Sisters of Charity of St. Charles Boromes’ in Waama.
De zusters zien erop toe dat het geld integraal wordt besteed aan de gekozen projecten.

Maar er zijn nog heel wat andere manieren om dit initiatief te steunen:

• door uw ideeën en suggesties kenbaar te maken
• door kosteloos een zaal ter beschikking te stellen
• door een benefietconcert te geven
• door medicijnen en medisch materiaal (zie medische lijst) in te zamelen
• door te helpen tijdens de feesten en evenementen die we binnenkort zullen organiseren (als eerste op het programma het benefietconcert voor Waama)