Dispensarium

   
 


 

 

Waama

=> Resultaten 2009

=> Dispensarium

=> School

=> Zusters

Een plaat voor Waama

Help Waama

Benefietconcert 2008

Contact

 


     
 
Enkele jaren geleden vestigde een jonge Duitse verpleger zich in Waama. Het  dispensarium dat hij er samen met de inwoners letterlijk uit de grond stampte, functioneert vandaag dag en nacht. De enige dokter  (Dr. Joshua Gurti) woont ter plaatse en wordt bijgestaan door twee vroedvrouwen. Samen verzorgen ze meer dan 6.000 patiënten per jaar.

De meest voorkomende ziekten zijn malaria, aandoeningen van de luchtwegen (zoals longontstekingen), diarree en conjunctivitis. De plaatselijke kliniek vervult ook de functie van moederhuis en van vaccinatiecentrum voor de kinderen uit de streek. De regering stelt de vaccins gratis ter beschikking. De zieken die men niet ter plaatse kan verzorgen, worden overgebracht naar de kliniek van Katesh.
 
Sommige zieken leggen meer dan 20 km te voet af om de dokter te raadplegen en elk jaar verdubbelt het aantal patiënten. De middelen zijn echter uiterst beperkt en het dispensarium barst uit  zijn voegen… De interventies, de bevallingen en de sterilisatie van de chirurgische instrumenten vinden noodgedwongen plaats in eenzelfde lokaaltje, waardoor de kans op infecties sterk toeneemt. Het gebrek aan ruimte, aan medicijnen en aan medisch materiaal wordt met de dag nijpender.


 De patiëntjes van Waama


De dokter aan het werk


Het moederhuis


De consultatie